Panjevi za meso i PVC ploče

                 

                               
 
                                              
                                                 

 

 

Model Naziv/Opis VPC Cijena Kn

 

 

CCP8000


FORCAR PANJ ZA MESO
/ PVC ploča 80 mm /
* INOX-AISI 304
 Dimenzije :
400 x 400 x 880h (mm)
 

 

 

1.835,00

 

 

CCP8001


FORCAR PANJ ZA MESO
/ PVC ploča 80 mm /
* INOX-AISI 304
 Dimenzije :
500 x 500 x 880h (mm)
 

 

 

2.320,00

 

 

CCP8002

 
FORCAR PANJ ZA MESO
/ PVC ploča 80 mm /
* INOX-AISI 304
 Dimenzije :
700 x 500 x 880h (mm)
 

 

 

2.800,00

 

 

CCP8003

 
FORCAR PANJ ZA MESO
/ PVC ploča 80 mm /
* INOX-AISI 304
 Dimenzije :
600 x 600 x 880h (mm)
 

 

 

2.750,00

 

 

CCP8004

 
FORCAR PANJ ZA MESO
/ PVC ploča 80 mm /
* INOX-AISI 304
 Dimenzije :
700 x 700 x 880h (mm)
 

 

 

3.340,00

 

 

CCP8005

 
FORCAR PANJ ZA MESO
/ PVC ploča 80 mm /
* INOX-AISI 304
 Dimenzije :
800 x 600 x 880h (mm)
 

 

 

3.290,00

 

 

CCP8006

 
FORCAR PANJ ZA MESO
/ PVC ploča 80 mm /
* INOX-AISI 304
 Dimenzije :
1000 x 500 x 880h (mm)
 

 

 

3.395,00

 
  
 
 
                                       
                         
Model Naziv/Opis VPC Cijena Kn

 

 

CPE40408

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : bijela /
 Dimenzije :
400 x 400 x 80h (mm)
 

 

 

810,00

 

 

CPE50508

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : bijela /
 Dimenzije :
500 x 500 x 80h (mm)

 

 

1.240,00

 

 

CPE70508

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : bijela /
 Dimenzije :
700 x 500 x 80h (mm)

 

 

1.670,00

 

 

CPE60608

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : bijela /
 Dimenzije :
600 x 600 x 80h (mm)

 

 

1.565,00

 

 

CPE70708

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : bijela /
 Dimenzije :
700 x 700 x 80h (mm)

 

 

2.100,00

 

 

CPE80608

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : bijela /
 Dimenzije :
800 x 600 x 80h (mm)

 

 

2.050,00

 

 

CPE100508

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : bijela /
 Dimenzije :
1000 x 500 x 80h (mm)

 

 

2.100,00

 

 

KCP2501

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : bijela /
 Dimenzije :
400 x 400 x 25h (mm)

 

 

405,00

 

 

KCP2502

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : bijela /
 Dimenzije :
500 x 500 x 25h (mm)

 

 

540,00

 

 

KCP2503

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : bijela /
 Dimenzije :
600 x 400 x 25h (mm)

 

 

510,00

 

 

KCP2504

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : bijela /
 Dimenzije :
600 x 600 x 25h (mm)

 

 

675,00

 

 

KCP2505

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : bijela /
 Dimenzije :
700 x 400 x 25h (mm)

 

 

590,00

 

 

KCP2506

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : bijela /
 Dimenzije :
700 x 500 x 25h (mm)

 

 

700,00

 

 

KCP2508

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : bijela /
 Dimenzije :
700 x 700 x 25h (mm)

 

 

860,00

 

 

TP40302

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : bijela /
 Dimenzije :
400 x 300 x 20h (mm)

 

 

135,00

 

 

TP50302

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : bijela /
 Dimenzije :
500 x 300 x 20h (mm)

 

 

155,00

 

 

TP50402

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : bijela /
 Dimenzije :
500 x 400 x 20h (mm)

 

 

210,00

 

 

TP60402

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : bijela /
 Dimenzije :
600 x 400 x 20h (mm)

 

 

255,00

 

 

TP70402

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : bijela /
 Dimenzije :
700 x 400 x 20h (mm)

 

 

295,00

 

 

TP80402

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : bijela /
 Dimenzije :
800 x 400 x 20h (mm)

 

 

330,00

 
 
  
                                                 
 
 
Model Naziv/Opis VPC Cijena Kn

 

 

TP50302Y

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : žuta /
 Dimenzije :
500 x 300 x 20h (mm)

 

 

165,00

 

 

TP50302B

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : plava /
 Dimenzije :
500 x 300 x 20h (mm)

 

 

165,00

 

 

TP50302BR

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : smeđa /
 Dimenzije :
500 x 300 x 20h (mm)

 

 

165,00

 

 

TP50302R

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : crvena /
 Dimenzije :
500 x 300 x 20h (mm)

 

 

165,00

 

 

TP50302G

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : zelena /
 Dimenzije :
500 x 300 x 20h (mm)

 

 

165,00

 

 

TP60402Y

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : žuta /
 Dimenzije :
600 x 400 x 20h (mm)

 

 

270,00

 

 

TP60402B

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : plava /
 Dimenzije :
600 x 400 x 20h (mm)

 

 

270,00

 

 

TP60402BR

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : smeđa /
 Dimenzije :
600 x 400 x 20h (mm)

 

 

270,00

 

 

TP60402R

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : crvena /
 Dimenzije :
600 x 400 x 20h (mm)

 

 

270,00

 

 

TP60402G

 
FORCAR PVC PLOČA
/ Boja : zelena /
 Dimenzije :
600 x 400 x 20h (mm)

 

 

270,00

 
 
                                * Sve navedene cijene su bez izraženog PDV-a.