COMBISTAR BX

 

   Food service equipment  

   Serija BX digitalna i programibilna, dizajnirana da jamči najbolju vrijednost za novac,

omogućuje korisnicima odabir programa kuhanja/regeneracije i postavljanje

konvekcije, pare ili kombiniranog kuhanja u ručnom načinu rada.

S automatskim ili poluatomatskim sustavom pranja.

 

                                          

Model Naziv/Opis VPC Cijena 

 

 

 

 

 

BX61E

 
 ANGELO PO ELEKTRIČNA PARNOKONVEKCIJSKA PEĆ
/ Kapacitet : 6 x GN 1/1 ili 6 x 600 x 400 mm /
/ Elektronske kontrole s roll tipkom za navigaciju
i odabir, tipke za odabir funkcije /
* PVC zaštita kontrolne ploče
/ Manualni rad ili po postavljenim programima
( 6 programa sa 3 koraka ) /
/ Rad na :
10 - 300°C ( Konvekcija )
30 - 125°C ( Para )
50 - 250°C ( Kombi )
* Regeneracija
* Održavanje
* Kontrola vlage
* Aktivno dodavanje pare
/ Ventilator s oba smjera vrtnje i 2 brzine vrtnje /
/ Vanjski priključak za temperaturnu sondu /
/ Poluatomatsko pranje /
/ Automatsko hlađenje i predgrijavanje /
/ Temp. raspon : 10÷300ºC /
/ Ukupna snaga : 12 kW /
/ Unutarnja rasvjeta : da /
/ Napajanje : 400V/3N-50Hz /
/ Masa stroja : 118 Kg /
* INOX AISI 304 oplošje, INOX AISI 316L komora
Dimenzije :
920 x 906 x 785h (mm)
 

 

 

 

 

 

 

 

 6.702,00

 

 

 

 

 

BX61ER

 
 ANGELO PO ELEKTRIČNA PARNOKONVEKCIJSKA PEĆ
/ Kapacitet : 6 x GN 1/1 ili 6 x 600 x 400 mm /
/ Elektronske kontrole s roll tipkom za navigaciju
i odabir, tipke za odabir funkcije /
* PVC zaštita kontrolne ploče
/ Manualni rad ili po postavljenim programima
( 6 programa sa 3 koraka ) /
/ Rad na :
10 - 300°C ( Konvekcija )
30 - 125°C ( Para )
50 - 250°C ( Kombi )
* Regeneracija
* Održavanje
* Kontrola vlage
* Aktivno dodavanje pare
/ Ventilator s oba smjera vrtnje i 2 brzine vrtnje /
/ Vanjski priključak za temperaturnu sondu /
/ Poluatomatsko pranje /
/ Automatsko hlađenje i predgrijavanje /
/ Temp. raspon : 10÷300ºC /
/ Ukupna snaga : 12 kW /
/ Unutarnja rasvjeta : da /
/ Napajanje : 400V/3N-50Hz /
/ Masa stroja : 118 Kg /
* INOX AISI 304 oplošje, INOX AISI 316L komora
* Desno otvaranje vrata
Dimenzije :
920 x 874 x 730h (mm)
 

 

 

 

  

 

 

 

 7.449,00

 

 

 

 

 

 

BX61EW

 
 ANGELO PO ELEKTRIČNA PARNOKONVEKCIJSKA PEĆ
/ Kapacitet : 6 x GN 1/1 ili 6 x 600 x 400 mm /
/ Elektronske kontrole s roll tipkom za navigaciju
i odabir, tipke za odabir funkcije /
* PVC zaštita kontrolne ploče
/ Manualni rad ili po postavljenim programima
( 6 programa sa 3 koraka ) /
/ Rad na :
10 - 300°C ( Konvekcija )
30 - 125°C ( Para )
50 - 250°C ( Kombi )
* Regeneracija
* Održavanje
* Kontrola vlage
* Aktivno dodavanje pare
/ Ventilator s oba smjera vrtnje i 2 brzine vrtnje /
/ Vanjski priključak za temperaturnu sondu /
/ Automatsko pranje /
/ Automatsko hlađenje i predgrijavanje /
/ Temp. raspon : 10÷300ºC /
/ Ukupna snaga : 12 kW /
/ Unutarnja rasvjeta : da /
/ Napajanje : 400V/3N-50Hz /
/ Masa stroja : 114 Kg /
* INOX AISI 304 oplošje, INOX AISI 316L komora
Dimenzije :
920 x 906 x 785h (mm)
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 8.171,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BX61EWR

 
 ANGELO PO ELEKTRIČNA PARNOKONVEKCIJSKA PEĆ
/ Kapacitet : 6 x GN 1/1 ili 6 x 600 x 400 mm /
/ Elektronske kontrole s roll tipkom za navigaciju
i odabir, tipke za odabir funkcije /
* PVC zaštita kontrolne ploče
/ Manualni rad ili po postavljenim programima
( 6 programa sa 3 koraka ) /
/ Rad na :
10 - 300°C ( Konvekcija )
30 - 125°C ( Para )
50 - 250°C ( Kombi )
* Regeneracija
* Održavanje
* Kontrola vlage
* Aktivno dodavanje pare
/ Ventilator s oba smjera vrtnje i 2 brzine vrtnje /
/ Vanjski priključak za temperaturnu sondu /
/ Automatsko pranje /
/ Automatsko hlađenje i predgrijavanje /
/ Temp. raspon : 10÷300ºC /
/ Ukupna snaga : 12 kW /
/ Unutarnja rasvjeta : da /
/ Napajanje : 400V/3N-50Hz /
/ Masa stroja : 114 Kg /
* INOX AISI 304 oplošje, INOX AISI 316L komora
* Desno otvaranje vrata
Dimenzije :
920 x 874 x 730h (mm)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.918,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BX101E

 
 ANGELO PO ELEKTRIČNA PARNOKONVEKCIJSKA PEĆ
/ Kapacitet : 10 x GN 1/1 ili 10 x 600 x 400 mm /
/ Elektronske kontrole s roll tipkom za navigaciju
i odabir, tipke za odabir funkcije /
* PVC zaštita kontrolne ploče
/ Manualni rad ili po postavljenim programima
( 6 programa sa 3 koraka ) /
/ Rad na :
10 - 300°C ( Konvekcija )
30 - 125°C ( Para )
50 - 250°C ( Kombi )
* Regeneracija
* Održavanje
* Kontrola vlage
* Aktivno dodavanje pare
/ Ventilator s oba smjera vrtnje i 2 brzine vrtnje /
/ Vanjski priključak za temperaturnu sondu /
/ Poluautomatsko pranje /
/ Automatsko hlađenje i predgrijavanje /
/ Temp. raspon : 10÷300ºC /
/ Ukupna snaga : 17,3 kW /
/ Unutarnja rasvjeta : da /
/ Napajanje : 400V/3N-50Hz /
/ Masa stroja : 153 Kg /
* INOX AISI 304 oplošje, INOX AISI 316L komora
Dimenzije :
920 x 906 x 1030h (mm)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.507,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BX101ER

 
 ANGELO PO ELEKTRIČNA PARNOKONVEKCIJSKA PEĆ
/ Kapacitet : 10 x GN 1/1 ili 10 x 600 x 400 mm /
/ Elektronske kontrole s roll tipkom za navigaciju
i odabir, tipke za odabir funkcije /
* PVC zaštita kontrolne ploče
/ Manualni rad ili po postavljenim programima
( 6 programa sa 3 koraka ) /
/ Rad na :
10 - 300°C ( Konvekcija )
30 - 125°C ( Para )
50 - 250°C ( Kombi )
* Regeneracija
* Održavanje
* Kontrola vlage
* Aktivno dodavanje pare
/ Ventilator s oba smjera vrtnje i 2 brzine vrtnje /
/ Vanjski priključak za temperaturnu sondu /
/ Poluautomatsko pranje /
/ Automatsko hlađenje i predgrijavanje /
/ Temp. raspon : 10÷300ºC /
/ Ukupna snaga : 17,3 kW /
/ Unutarnja rasvjeta : da /
/ Napajanje : 400V/3N-50Hz /
/ Masa stroja : 153 Kg /
* INOX AISI 304 oplošje, INOX AISI 316L komora
* Desno otvaranje vrata
Dimenzije :
920 x 874 x 975h (mm)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.375,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BX101EW

 
 ANGELO PO ELEKTRIČNA PARNOKONVEKCIJSKA PEĆ
/ Kapacitet : 10 x GN 1/1 ili 10 x 600 x 400 mm /
/ Elektronske kontrole s roll tipkom za navigaciju
i odabir, tipke za odabir funkcije /
* PVC zaštita kontrolne ploče
/ Manualni rad ili po postavljenim programima
( 6 programa sa 3 koraka ) /
/ Rad na :
10 - 300°C ( Konvekcija )
30 - 125°C ( Para )
50 - 250°C ( Kombi )
* Regeneracija
* Održavanje
* Kontrola vlage
* Aktivno dodavanje pare
/ Ventilator s oba smjera vrtnje i 2 brzine vrtnje /
/ Vanjski priključak za temperaturnu sondu /
/ Automatsko pranje /
/ Automatsko hlađenje i predgrijavanje /
/ Temp. raspon : 10÷300ºC /
/ Ukupna snaga : 17,3 kW /
/ Unutarnja rasvjeta : da /
/ Napajanje : 400V/3N-50Hz /
/ Masa stroja : 153 Kg /
* INOX AISI 304 oplošje, INOX AISI 316L komora
Dimenzije :
920 x 906 x 1030h (mm)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.761,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BX101EWR

 
 ANGELO PO ELEKTRIČNA PARNOKONVEKCIJSKA PEĆ
/ Kapacitet : 10 x GN 1/1 ili 10 x 600 x 400 mm /
/ Elektronske kontrole s roll tipkom za navigaciju
i odabir, tipke za odabir funkcije /
* PVC zaštita kontrolne ploče
/ Manualni rad ili po postavljenim programima
( 6 programa sa 3 koraka ) /
/ Rad na :
10 - 300°C ( Konvekcija )
30 - 125°C ( Para )
50 - 250°C ( Kombi )
* Regeneracija
* Održavanje
* Kontrola vlage
* Aktivno dodavanje pare
/ Ventilator s oba smjera vrtnje i 2 brzine vrtnje /
/ Vanjski priključak za temperaturnu sondu /
/ Automatsko pranje /
/ Automatsko hlađenje i predgrijavanje /
/ Temp. raspon : 10÷300ºC /
/ Ukupna snaga : 17,3 kW /
/ Unutarnja rasvjeta : da /
/ Napajanje : 400V/3N-50Hz /
/ Masa stroja : 153 Kg /
* INOX AISI 304 oplošje, INOX AISI 316L komora
* Desno otvaranje vrata
Dimenzije :
920 x 874 x 975h (mm)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.631,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BX82E

 
 ANGELO PO ELEKTRIČNA PARNOKONVEKCIJSKA PEĆ
/ Kapacitet : 8 x GN 2/1 ili 16 x GN 1/1 /
/ Elektronske kontrole s roll tipkom za navigaciju
i odabir, tipke za odabir funkcije /
* PVC zaštita kontrolne ploče
/ Manualni rad ili po postavljenim programima
( 6 programa sa 3 koraka ) /
/ Rad na :
10 - 300°C ( Konvekcija )
30 - 125°C ( Para )
50 - 250°C ( Kombi )
* Regeneracija
* Održavanje
* Kontrola vlage
* Aktivno dodavanje pare
/ Ventilator s oba smjera vrtnje i 2 brzine vrtnje /
/ Vanjski priključak za temperaturnu sondu /
/ Poluautomatsko pranje /
/ Automatsko hlađenje i predgrijavanje /
/ Temp. raspon : 10÷300ºC /
/ Ukupna snaga : 19,8 kW /
/ Unutarnja rasvjeta : da /
/ Napajanje : 400V/3N-50Hz /
/ Masa stroja : 208 Kg /
* INOX AISI 304 oplošje, INOX AISI 316L komora
Dimenzije :
1178 x 1095 x 935h (mm)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.614,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BX82EW

 
 ANGELO PO ELEKTRIČNA PARNOKONVEKCIJSKA PEĆ
/ Kapacitet : 8 x GN 2/1 ili 16 x GN 1/1 /
/ Elektronske kontrole s roll tipkom za navigaciju
i odabir, tipke za odabir funkcije /
* PVC zaštita kontrolne ploče
/ Manualni rad ili po postavljenim programima
( 6 programa sa 3 koraka ) /
/ Rad na :
10 - 300°C ( Konvekcija )
30 - 125°C ( Para )
50 - 250°C ( Kombi )
* Regeneracija
* Održavanje
* Kontrola vlage
* Aktivno dodavanje pare
/ Ventilator s oba smjera vrtnje i 2 brzine vrtnje /
/ Vanjski priključak za temperaturnu sondu /
/ Automatsko pranje /
/ Automatsko hlađenje i predgrijavanje /
/ Temp. raspon : 10÷300ºC /
/ Ukupna snaga : 19,8 kW /
/ Unutarnja rasvjeta : da /
/ Napajanje : 400V/3N-50Hz /
/ Masa stroja : 208 Kg /
* INOX AISI 304 oplošje, INOX AISI 316L komora
Dimenzije :
1178 x 1095 x 935h (mm)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.904,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BX122E

 
  ANGELO PO ELEKTRIČNA PARNOKONVEKCIJSKA PEĆ
/ Kapacitet : 12 x GN 2/1 ili 24 x GN 1/1 /
/ Elektronske kontrole s roll tipkom za navigaciju
i odabir, tipke za odabir funkcije /
* PVC zaštita kontrolne ploče
/ Manualni rad ili po postavljenim programima
( 6 programa sa 3 koraka ) /
/ Rad na :
10 - 300°C ( Konvekcija )
30 - 125°C ( Para )
50 - 250°C ( Kombi )
* Regeneracija
* Održavanje
* Kontrola vlage
* Aktivno dodavanje pare
/ Ventilator s oba smjera vrtnje i 2 brzine vrtnje /
/ Vanjski priključak za temperaturnu sondu /
/ Poluautomatsko pranje /
/ Automatsko hlađenje i predgrijavanje /
/ Temp. raspon : 10÷300ºC /
/ Ukupna snaga : 27,5 kW /
/ Unutarnja rasvjeta : da /
/ Napajanje : 400V/3N-50Hz /
/ Masa stroja : 235 Kg /
* INOX AISI 304 oplošje, INOX AISI 316L komora
Dimenzije :
1178 x 1095 x 1195h (mm)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.518,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BX122EW

 
 ANGELO PO ELEKTRIČNA PARNOKONVEKCIJSKA PEĆ
/ Kapacitet : 12 x GN 2/1 ili 24 x GN 1/1 /
/ Elektronske kontrole s roll tipkom za navigaciju
i odabir, tipke za odabir funkcije /
* PVC zaštita kontrolne ploče
/ Manualni rad ili po postavljenim programima
( 6 programa sa 3 koraka ) /
/ Rad na :
10 - 300°C ( Konvekcija )
30 - 125°C ( Para )
50 - 250°C ( Kombi )
* Regeneracija
* Održavanje
* Kontrola vlage
* Aktivno dodavanje pare
/ Ventilator s oba smjera vrtnje i 2 brzine vrtnje /
/ Vanjski priključak za temperaturnu sondu /
/ Automatsko pranje /
/ Automatsko hlađenje i predgrijavanje /
/ Temp. raspon : 10÷300ºC /
/ Ukupna snaga : 27,5 kW /
/ Unutarnja rasvjeta : da /
/ Napajanje : 400V/3N-50Hz /
/ Masa stroja : 235 Kg /
* INOX AISI 304 oplošje, INOX AISI 316L komora
Dimenzije :
1178 x 1095 x 1195h (mm)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13.763,00

 

* Dodatna oprema :


 

Model Naziv/Opis VPC Cijena 

  

OPEN RAISED STAND (90 CM H) FOR COMBISTAR FX61/BX61 OVENS 

TBAFX690

 
ANGELO PO POSTOLJE PARNOKONVEKCIJSKE PEĆI
ZA MODELE FX61 i BX61
/ Otvoreno s podnicom /
* INOX-AISI 304
Dimenzije :
890 x 690 x 830h (mm)
 

 

 

791,00

  

OPEN RAISED STAND (90 CM H) FOR COMBISTAR FX61/BX61 OVENS 

TBAFX610

 
ANGELO PO POSTOLJE PARNOKONVEKCIJSKE PEĆI
ZA MODELE FX101 i BX101
/ Otvoreno s podnicom /
* INOX-AISI 304
Dimenzije :
890 x 690 x 630h (mm)
 

 

 

622,00

  

 OPEN RAISED STAND (90 CM H) FOR COMBISTAR FX61/BX61 OVENS

TBFXA812

 
ANGELO PO POSTOLJE PARNOKONVEKCIJSKE PEĆI
ZA MODELE BX82 i BX122
/ Otvoreno s podnicom /
* INOX-AISI 304
Dimenzije :
1212 x 865 x 587h (mm)
 

 

 

813,00

  

 SINGLE POINT CORE PROBE KIT FOR BX OVENS GN 1/1

KSBX11LN

 
 ANGELO PO TEMPERATURNA SONDA
 ZA MODELE BX GN 1/1
 * 1 mjerna točka

 

 

326,00

  

 EXTERNAL SPRAY GUN FOR OVENS

LDL

 
 
 
ANGELO PO RUČNI VANJSKI TUŠ
 ZA MODELE BX

 

 

299,00

  

 DETERGENT NEBULIZER 1,5 L

PND

 
 
ANGELO PO RASPRŠIVAČ DETERĐENTA
ZA PARNOKONVEKCIJSKE PEĆNICE
/ Kapacitet : 1,5Lt /

 

 

44,00

  

SMOKING KIT 

SMOK

 
ANGELO PO SET ZA DIMLJENJE
ZA PARNOKONVEKCIJSKE PEĆNICE
/ 3 razine inteziteta :
standard - lagano - intezivno /
* Automatsko isključivanje
/ Ukupna snaga : 0,23 kW /
/ Napajanje : 230V/1N-50Hz /
/ Masa : 10,7 Kg /
Dimenzije :
270 x 372 x 160h (mm)
 

 

 

1.120,00

  

 BAG OF BEECHWOOD FLAKES, 2 KG, 4-12 MM

SF412F2

 
ANGELO PO IVERJE OD BUKVE
/ 4-12 mm /
/ Nije kemijski tretirano,
potječe od biljaka bez GMO
iz PEFC certificiranih šuma
/ Masa : 2 Kg /
* Uvijek navlažiti iverje prije upotrebe
 
 

 

 

35,00

  

 BAG OF BEECHWOOD FLAKES, 2 KG, 4-12 MM

SF412Q2

 
ANGELO PO IVERJE OD HRASTA
/ 4-12 mm /
/ Nije kemijski tretirano,
potječe od biljaka bez GMO
iz PEFC certificiranih šuma
/ Masa : 2 Kg /
* Uvijek navlažiti iverje prije upotrebe
 
 

 

 

34,00

  

 GRID GN 1/1 MADE IN ROUND STAINLESS STEEL

G610X

 
ANGELO PO INOX REŠETKA GN 1/1
Dimenzije :
530 x 325 x 12h (mm) 

 

 

63,00

  

 STAINLESS STEEL GRID 2/1 GN

G241X

 
  
ANGELO PO INOX REŠETKA GN 2/1
Dimenzije :
650 x 530 x 35h (mm)

 

 

105,00

  

 GRID FOR 6 CHICKENS ON THE SPIT 1/1 GN

G11P6

 
ANGELO PO INOX REŠETKA ZA PILIĆE GN 1/1
* Kapacitet : 6
Dimenzije :
530 x 325 x 157h (mm)
 
 

 

 

70,00

  

 GRID FOR 8 CHICKENS ON THE SPIT 1/1 GN

G11P8

 
 
 ANGELO PO INOX REŠETKA ZA PILIĆE GN 1/1
* Kapacitet : 8
Dimenzije :
530 x 325 x 157h (mm)

 

 

73,00

  

 GRID FOR 10 CHICKENS ON THE SPIT 1/1 GN

G11P10

 
 
 
ANGELO PO INOX REŠETKA ZA PILIĆE GN 1/1
* Kapacitet : 10
Dimenzije :
530 x 325 x 157h (mm)
 

 

 

78,00

  

 SPARE RIB - CHOPS GRID 1/1 GN

GRISB11

 
 
 
ANGELO PO INOX REŠETKA ZA REBARCA GN 1/1
Dimenzije :
530 x 325 x 131h (mm)
 
 

 

 

120,00

  

 NON-STICK GRID TO GRILL 1/1 GN

GR11AL

 
ANGELO PO REŠETKA GN 1/1
* 3003 Aluminijska legura
* Premaz protiv prijanjanja
Dimenzije :
530 x 325 x 12h (mm)
* Koristi se za pečenje mesa, ribe, povrća...
 
 

 

 

158,00

  

PAN 1/1 GN, DUAL-USE PIZZA/FRYTOP 

TSPG11

 
ANGELO PO PIZZA - GRILL PLEH GN 1/1
* Aluminijski s premazom protiv prijanjanja
Dimenzije :
530 x 325 x 12h (mm)
* Glatka strana koristi se za pizzu
* Rebrasta strana idealna za tanke namirnice
 
 

 

 

193,00

  

 CONTAINER FOR FRYING 1/1 GN, HEIGHT 4 CM

BFR11F4

 
ANGELO PO INOX KOŠARA GN 1/1
Dimenzije :
530 x 325 x 40h (mm)
* Koristi se za pommes, povrće...
 
 

 

 

74,00

  

 CONTAINER FOR FRYING 2/1 GN, HEIGHT 4 CM

BFR21F4

 
 
ANGELO PO INOX KOŠARA GN 2/1
Dimenzije :
650 x 530 x 40h (mm)
* Koristi se za pommes, povrće...
 

 

 

130,00

  

 NON-STICK CONTAINER 6 MOULDS 1/1 GN

T6S11

 
ANGELO PO POSUDA GN 1/1
/ 6 Kalupa Ø 125 mm /
* 3003 Aluminijska legura
* Premaz protiv prijanjanja
Dimenzije :
530 x 325 x 40h (mm)
* Koristi se za jaja,pancakes...
 

 

 

109,00

  

 NON-STICK CONTAINER 4 MOULDS 2/3 GN

T4S23

 
ANGELO PO POSUDA GN 2/3
/ 4 Kalupa Ø 125 mm /
* 3003 Aluminijska legura
* Premaz protiv prijanjanja
Dimenzije :
350 x 325 x 40h (mm)
* Koristi se za jaja,pancakes...
 

 

 

76,00

  

 NON-STICK CONTAINER FOR 5 BAGUETTES 60X40 CM

T64BA

 
ANGELO PO POSUDA ZA BAGUETTES
/ Kapacitet : 5 /
* Valoviti mikroperforirani aluminij
zelene boje
* Premaz protiv prijanjanja
Dimenzije :
600 x 400 x 30h (mm)
* Koristi se za svježe/odmrznute/duboko smrznute
na 180-190°C s 20-30% vlažnosti
 

 

 

69,00

  

 CONTAINER 1/1 GN, HEIGHT 2 CM

T11AL20

 
 
ANGELO PO ALUMINIJSKA POSUDA GN 1/1
* 3003 Aluminijska legura
Dimenzije :
530 x 325 x 20h (mm)
* Koristi se za pekarske proizvode...

 

 

26,00

  

 NON-STICK CONTAINER 1/1 GN, HEIGHT 2 CM

T11ALA2

 
ANGELO PO ALUMINIJSKI PLEH GN 1/1
* 3003 Aluminijska legura
* Premaz protiv prijanjanja
Dimenzije :
530 x 325 x 20h (mm)
* Koristi se za peciva i pekarske proizvode...
 

 

 

63,00

  

 NON-STICK CONTAINER 2/3 GN, HEIGHT 2 CM

T23ALA2

 
ANGELO PO ALUMINIJSKI PLEH GN 2/3
* 3003 Aluminijska legura
* Premaz protiv prijanjanja
Dimenzije :
350 x 325 x 20h (mm)
* Koristi se za peciva i pekarske proizvode...
 

 

 

54,00

  

 NON-STICK CONTAINER 2/3 GN, HEIGHT 2 CM

T11ALA4

 
ANGELO PO ALUMINIJSKI PLEH GN 1/1
* 3003 Aluminijska legura
* Premaz protiv prijanjanja
Dimenzije :
530 x 325 x 40h (mm)
* Koristi se za peciva i pekarske proizvode...
 

 

 

71,00

  

 MICRO-PERFORATED CONTAINER 1/1 GN

TM11AL2

 
ANGELO PO ALUMINIJSKA MIKRO PERFORIRANA
POSUDA GN 1/1
* 3003 Aluminijska legura
Dimenzije :
530 x 325 x 20h (mm)
* Koristi se za peciva i pekarske proizvode...
 

 

 

57,00

  

 NON-STICK MICRO-PERFORATED CONTAINER 1/1 GN

TM11ALA2

 
ANGELO PO ALUMINIJSKA MIKRO PERFORIRANA
POSUDA GN 1/1
* 3003 Aluminijska legura
* Premaz protiv prijanjanja
Dimenzije :
530 x 325 x 20h (mm)
* Koristi se za peciva i pekarske proizvode...
 

 

 

73,00

  

 NON-STICK MICRO-PERFORATED CONTAINER 1/1 GN

TM23ALA2

 
ANGELO PO ALUMINIJSKA MIKRO PERFORIRANA
POSUDA GN 2/3
* 3003 Aluminijska legura
* Premaz protiv prijanjanja
Dimenzije :
350 x 325 x 20h (mm)
* Koristi se za peciva i pekarske proizvode...
 

 

 

63,00

  

 RECTANGULAR ENAMELLED CONTAINER 1/1 GN, HEIGHT 2 CM

T11FE20

 
 
ANGELO PO EMAJLIRANA POSUDA GN 1/1
Dimenzije :
530 x 325 x 20h (mm)
* Koristi se za razna pohanja
 

 

 

58,00

  

 RECTANGULAR ENAMELLED CONTAINER 1/1 GN, HEIGHT 2 CM

T11FE40

 
 
ANGELO PO EMAJLIRANA POSUDA GN 1/1
Dimenzije :
530 x 325 x 40h (mm)
* Koristi se za razna pohanja
 

 

 

65,00

  

 RECTANGULAR ENAMELLED CONTAINER 1/1 GN, HEIGHT 2 CM

T23FE20

 
 
ANGELO PO EMAJLIRANA POSUDA GN 2/3
Dimenzije :
350 x 325 x 20h (mm)
* Koristi se za razna pohanja
 

 

 

59,00

  

 ALUMINIUM CONTAINER 60X40 CM, HEIGHT 3 CM

T6040AL

 
 
ANGELO PO ALUMINIJSKI PLEH 
* 3003 Aluminijska legura
Dimenzije :
600 x 400 x 20h (mm)
* Koristi se za peciva i pekarske proizvode...
 

 

 

35,00

  

 NON-STICK MICRO-PERFORATED CONTAINER 60X40 CM

TM64ALA

 
ANGELO PO ALUMINIJSKI
MIKRO PERFORIRANI PLEH 
* 3003 Aluminijska legura
* Premaz protiv prijanjanja
Dimenzije :
600 x 400 x 20h (mm)
* Koristi se za peciva i pekarske proizvode...
 

 

 

76,00

 

                                 * Sve navedene cijene su bez izraženog PDV-a.