Štapni mikseri Fimar

 

Model Naziv/Opis VPC Cijena EUR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MX20
 
 
 
FIMAR MINI ŠTAPNI MIKSER
/ Motor + 250 mm štapni mikser /
/ Broj okretaja : 13000/min /
/ Ukupna snaga : 0,2 kW /
/ Napajanje : 230V/1N/50-60Hz /
/ Težina stroja : 1,16 Kg /
* Za kapacitet lonca do 15Lt
Dimenzije : 
107 x 72 x 499h (mm)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MX20V2
 
 
 
FIMAR MINI ŠTAPNI MIKSER
/ Motor + 250 mm štapni mikser /
/ Broj okretaja : 6000-13000/min /
/ Ukupna snaga : 0,2 kW /
/ Napajanje : 230V/1N/50-60Hz /
/ Težina stroja : 1,16 Kg /
* Za kapacitet lonca do 15Lt
Dimenzije : 
107 x 72 x 499h (mm)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
220,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MX20VV
 
 
 
FIMAR MINI ŠTAPNI MIKSER
/ Motor + 250 mm štapni mikser /
* Višenamjenski nož i izmjenjivi pribor
( mrvice i emulgator )
/ Broj okretaja : 6000-13000/min /
/ Ukupna snaga : 0,2 kW /
/ Napajanje : 230V/1N/50-60Hz /
/ Težina stroja : 1,16 Kg /
* Za kapacitet lonca do 15Lt
Dimenzije : 
107 x 72 x 499h (mm)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
250,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MX25
 
 
FIMAR ŠTAPNI MIKSER
/ Motor + 300 mm štapni mikser /
/ Broj okretaja : 13000/min /
/ Ukupna snaga : 0,25 kW /
/ Napajanje : 230V/1N/50-60Hz /
/ Težina stroja : 2,2 Kg /
* Za kapacitet lonca do 30Lt
Dimenzije : 
135 x 100 x 600h (mm)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
250,00
 
 
 
ME2530
 
 
FIMAR ŠTAP ŠTAPNOG MIKSERA
/ Težina : 1,2 Kg /
Dimenzije : 
L = 300 (mm)
 
 
 
 
115,00
 
 
 
 
MX40
 
 
FIMAR ŠTAPNI MIKSER
/ Motor sa regulacijom brzine
+ 400 mm štapni mikser
+ 350 mm pjenjača /
/ Broj okretaja : 2500÷11000/min /
/ Broj okretaja pjenjače : 250÷1500/min /
/ Ukupna snaga : 0,4 kW /
/ Napajanje : 230V/1N/50-60Hz /
/ Težina stroja : 4,5 Kg /
* Za kapacitet lonca do 60Lt
Dimenzije : 
155 x 120 x 790h (mm)
 
 
 
 
 
490,00
 
 
 
 
MX42
 
 
FIMAR ŠTAPNI MIKSER
/ Motor sa regulacijom brzine
+ 400 mm štapni mikser /
/ Broj okretaja : 2500÷11000/min /
/ Ukupna snaga : 0,4 kW /
/ Napajanje : 230V/1N/50-60Hz /
/ Težina stroja : 3,5 Kg /
* Za kapacitet lonca do 60Lt
Dimenzije : 
155 x 120 x 790h (mm)
 
 
 
 
 
360,00
 
 
 
 
MX42S
 
FIMAR ŠTAPNI MIKSER
/ Motor + 400 mm štapni mikser /
/ Broj okretaja : 11000/min /
/ Ukupna snaga : 0,4 kW /
/ Napajanje : 230V/1N/50-60Hz /
/ Težina stroja : 3,5 Kg /
* Za kapacitet lonca do 60Lt
Dimenzije : 
155 x 120 x 790h (mm)
 
 
 
 
 
310,00
 
 
 
 
MX42F
 
FIMAR ŠTAPNI MIKSER
/ Motor + pjenjača /
/ Broj okretaja : 11000/min /
/ Ukupna snaga : 0,4 kW /
/ Napajanje : 230V/1N/50-60Hz /
/ Težina stroja : 3,5 Kg /
Dimenzije : 
155 x 120 x 790h (mm)
 
 
 
 
 
370,00
 
 
 
 
MXM40
 
FIMAR MOTOR ŠTAPNOG MIKSERA
/ Sa regulacijom brzine /
/ Broj okretaja : 2500÷11000/min /
/ Ukupna snaga : 0,4 kW /
/ Napajanje : 230V/1N/50-60Hz /
/ Težina : 2,2 Kg /
Dimenzije : 
155 x 120 x 390h (mm)
 
 
 
 
 
225,00
 
 
 
 
MXM40S
 
FIMAR MOTOR ŠTAPNOG MIKSERA
/ Broj okretaja : 11000/min /
/ Ukupna snaga : 0,4 kW /
/ Napajanje : 230V/1N/50-60Hz /
/ Težina : 2,2 Kg /
Dimenzije : 
155 x 120 x 390h (mm)
 
 
 
 
 
175,00
 
 
 
 
FX40
 
FIMAR ŠTAPNI MIKSER
/ Motor sa regulacijom brzine
+ 400 mm štapni mikser
+ 350 mm pjenjača /
/ Broj okretaja : 2500÷11000/min /
/ Broj okretaja pjenjače : 250÷1500/min /
/ Ukupna snaga : 0,4 kW /
/ Napajanje : 230V/1N/50-60Hz /
/ Težina stroja : 4,5 Kg /
* Za kapacitet lonca do 60Lt
Dimenzije : 
170 x 120 x 740h (mm)
 
 
 
 
 
490,00
 
 
 
 
FX42
 
FIMAR ŠTAPNI MIKSER
/ Motor sa regulacijom brzine
+ 400 mm štapni mikser /
/ Broj okretaja : 2500÷11000/min /
/ Ukupna snaga : 0,4 kW /
/ Napajanje : 230V/1N/50-60Hz /
/ Težina stroja : 3,5 Kg /
* Za kapacitet lonca do 60Lt
Dimenzije : 
170 x 120 x 740h (mm)
 
 
 
 
 
360,00
 
 
 
 
FX42F
 
FIMAR ŠTAPNI MIKSER
/ Motor + pjenjača /
/ Broj okretaja : 250÷1500/min /
/ Ukupna snaga : 0,4 kW /
/ Napajanje : 230V/1N/50-60Hz /
/ Težina stroja : 3,5 Kg /
Dimenzije : 
170 x 120 x 740h (mm)
 
 
 
 
 
370,00
 
 
 
 
FXM40
 
FIMAR MOTOR ŠTAPNOG MIKSERA
/ Sa regulacijom brzine /
/ Broj okretaja : 2500÷11000/min /
/ Ukupna snaga : 0,4 kW /
/ Napajanje : 230V/1N/50-60Hz /
/ Težina : 2,2 Kg /
Dimenzije : 
170 x 120 x 390h (mm)
 
 
 
 
 
225,00
 
 
 
 
FXM40S
 
FIMAR MOTOR ŠTAPNOG MIKSERA
/ Broj okretaja : 11000/min /
/ Ukupna snaga : 0,4 kW /
/ Napajanje : 230V/1N/50-60Hz /
/ Težina stroja : 2,2 Kg /
Dimenzije : 
170 x 120 x 390h (mm)
 
 
 
 
 
175,00
 
 
 
 
FRUSTAFM3
 
FIMAR PJENJAČA ŠTAPNOG MIKSERA
/ Težina : 1 Kg /
* Za lonce maksimalne dubine 200mm
Dimenzije : 
L = 350 (mm)
* Za modele MX40 i FX40
 
 
 
 
 
155,00
 
 
 
 
ME4030
 
 
FIMAR ŠTAP ŠTAPNOG MIKSERA
/ Težina : 1,2 Kg /
* Za lonce maksimalne dubine 190mm
Dimenzije : 
L = 300 (mm)
* Za modele MX40 i FX40
 
 
 
 
 
140,00
 
 
 
 
ME4040
 
 
FIMAR ŠTAP ŠTAPNOG MIKSERA
/ Težina : 1,4 Kg /
* Za lonce dubine 290mm
Dimenzije : 
L = 400 (mm)
* Za modele MX40 i FX40
 
 
 
 
 
140,00
 
 
 
 
ME4050
 
 
FIMAR ŠTAP ŠTAPNOG MIKSERA
/ Težina : 1,6 Kg /
* Za lonce maksimalne dubine 390mm
Dimenzije : 
L = 500 (mm)
* Za modele MX40 i FX40
 
 
 
 
 
150,00
 
 
 
 
ME4060
 
 
FIMAR ŠTAP ŠTAPNOG MIKSERA
/ Težina : 1,8 Kg /
* Za lonce maksimalne dubine 490mm
Dimenzije : 
L = 600 (mm)
* Za modele MX40 i FX40
 
 
 
 
 
175,00

 

 * Sve navedene cijene su bez izraženog PDV-a